ติดต่อเรา

สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 20000