บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับรางวัล KM YRU Furum 2019

5 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง KM YRU Furum 2019 ประเด็น "นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0