สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ (ระยะ 5 ปี)

4 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2564 - 2568) ระหว่างวันที่  4-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสนอโครงการหรือกิจกรรมกับองค์กรแนวหน้าของวงการไอที เพื่อรองรับพันธกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยฯ