สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ Digital Marketing (Go Online)

18 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ Digital Marketing (Go Online) มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 โดยมีวิทยากรผู้มากความสามารถด้านการตลาด Online คือ คุณภัทรชัย ผ่องแผ้ว ซึ่งได้มีการจัดอบรมไปแล้วในรอบแรกด้านการตลาดแบบ Online ซึ่งมาครั้งนี้มาครบเครื่องด้านการตลาด Online สอนจริง ปฏิบัติจริง บุคลากรได้มีโอกาสหาช่องทางการสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ