สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบกระเช้าสวัสดิการเยี่ยมไข้

21 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน (อาจารย์อุบล ตันสม) มอบกระเช้าสวัสดิการเยี่ยมไข้ให้แก่มารดานางสาวสุภาพร  รัตนไชยยันต์ และมารดา นางสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ ณ สำนักงานผู้อำนวยการชั้นสองซึ่งพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลยะลา ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน