สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับหน่วยงานสถาบันวิจัยฯ และคณะเตรียมงานกาชาด

6 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมาย ในการจัดเตรียมงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562