ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณฟาติน สะนิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และดำเนินการสอนวิธีการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานผู้อำนวยการ