ประชุมการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานผู้อำนวยการ

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา  09.00 - 15.00 น. สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานผู้อำนวยการให้เป็นปัจจุบันโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณฟาติน  สะนิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มาให้คำแนะนำในการดำเนินการในครั้งนี้