เชิญเข้าร่วมอบรมการออกแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop

3 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการออกแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop มีกำหนดจัดอบรมวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-299677 หรืออีเมล [email protected]