ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันการตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ร้านกาแฟ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันการตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ร้านกาแฟของสำนักวิทยบริการฯ ที่จะตั้งร้านที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
กติกา ให้ส่งผลงานเป็นรูปวาดหรือภาพกราฟฟิกพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 (ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 มกราคม 2561 ณ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมะรอเซะ ลาเม็ง สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 21000