ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 6/67

26 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 มิ.ย. 67) ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการฯ โดยมีวาระพิจารณา คือ การใช้ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน (yru se.ac.th) และความก้าวหน้าในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว  (Green office)