สำนักงานผู้อำนวยการฯ ประชุมพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 4/67

26 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 มิ.ย. 67) สำนักงานผู้อำนวยการฯ โดยนางสาวมารศรี ดาหะยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประชุมพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่4/2567  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดงาน 90 ปี มรย.วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกำชับให้พนักงานทำความสะอาดทุกคน อำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการอาคารสถานที่ ทั้งอาคารศูนย์บรรณราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานทำความสะอาดทุกคนดูแลต้นไม้บริเวณอาคารที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม