สำนักงานผู้อำนวยการชี้แจงทบทวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/67

4 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 4 เมษายน 2567  นางสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมชี้แจง ทบทวนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567  เพื่อให้การปฏฺิบัติงานเป็นไปในแนวเดียวกัน และเตรียมพร้อมเข้าสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ISO ต่อไป