สำนักงานผู้อำนวยการฯ สวท.ประชุมพนักงานทำความสะอาด ครั้ง ที่ 3/2566

1 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 ธ.ค.66) สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 25-201 โดยมีนางสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประธานมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว Green office สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรและแม่บ้าน ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยนำเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานสีเขียวมาปรับใช้