สำนักงานผู้อำนวยการฯ ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9100:2015

29 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 พ.ย.66) สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9100:2015 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธาน โดยชี้แจ้งประกาศนโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ภารกิจตามประกาศ และ ประกาศผู้กำกับติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ภารกิจตามประกาศ ซึ่งได้มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต่อไป