สำนักงานผู้อำนวยการฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดทำนวัตกรรมกลุ่ม

12 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 ก.พ. 66) นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดทำนวัตกรรมกลุ่ม เรื่อง ระบบมอบหมายงานบริหารจัดการเอกสาร เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในสำนักงานร่วมกัน