ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุเมธ คัมภิรานนท์

11 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 มิ.ย. 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุเมธ คัมภิรานนท์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ศาลาศิริโชติ วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกำหนดฌาปนกิจ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.