ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประชุมพิจารณาแบบเสนอโครงการเชิงรุก 2566

10 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (ศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ หัวหน้างานฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แบบเสนอโครงการเชิงรุก 2566 (กสทช.) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อไป