สวท.มรย.เข้าร่วมอบรมการสร้าง Infographic แบบง่ายๆ ได้ภายใน 1 วัน

20 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

           วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เรื่องอบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน 1 วัน (แบบออนไลน์) จัดโดย งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งปัจจุบันนี้การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมากทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีอีกด้วย   โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้