นักศึกษา มรย. รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค สำหรับยืมเรียนออนไลน์

8 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา มรย. รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค สำหรับยืมเรียนออนไลน์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรม “จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์” เพื่อสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และโน๊คบุ๊คในวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น. ดังนี้  วันพุธที่ 8 – พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 , วันพุธที่ 15 – พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 และวันพุธที่ 22 – พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ