สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อรื่น เภาทอง

3 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อรื่น เภาทอง  โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดน้ำขาวยะกา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  สวดพระอภิธรรม เวลา 17.00 น. ทุกวัน 
และกำหนดฌาปนกิจ วันพฤหัสที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น