กิจกรรม KM สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการเว็บไซด์  โดยมีบุคลากรริการฯ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม