ร่วมงานเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏภาคใต้

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานนำทีมงานสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมงานเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 พร้อมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพฯ จัดงานในปีงบประมาณ 2563 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด