รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน (อาจารย์อุบล ตันสม) พร้อมด้วยผู้บริหารทั่วแทน 7 ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มี หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา